Universiti Sains Malaysia (J12 & J13 Laboratory)

Cadangan Ubahsuai dan Naik Taraf Blok J12 (Aras 2) dan Blok 13 (Aras Bawah) Untuk Dijadikan Makmal-Makmal Penyelidikan dan Pembelajaran Untuk Pusat Pengajian Sains Farmasi USM, Pulau Pinang

COMPLETED PROJECT

Contact Us