Company Achievement, Awards & Endorsements

Company Achievement and Awards

CIDB Score – 4 Star

SME 100 Awards

ISO 9001-Quality Management

ISO 9001-Quality Management

TERAJU – SYARIKAT BUMIPUTERA BERPRESTASI TINGGI (TERAS) 1/3

TERAJU – SYARIKAT BUMIPUTERA BERPRESTASI TINGGI (TERAS) 2/3

TERAJU – SYARIKAT BUMIPUTERA BERPRESTASI TINGGI (TERAS) 3/3

Endorsement Letter

NXP SEMICONDUCTORS

JABATAN TENAGA KERJA

PROTON

POS MALAYSIA

EDGENTA MEDISERVE